Cuvinte Biblice 1.0.1 APK (MODs, Unlimited Money) Hack Download for android

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Cuvinte Biblice 1.0.1 APK MODs Unlimited Money Hack Download for android

Cuvinte Biblice Download .APK Hacked/MODs for Android

All Apps Download For Android (MODs, Unlimited Money) Hack Apk of Cuvinte Biblice file
Playstore id = com.ACA.cuvintebiblice

Cuvinte Biblice Information

Version1.0.1
Developed byCamel Games, Inc
Size46MB
uploaded byhttps://2filehippo.com
Updated2020-02-23
Required APPAndroid 4.1+
Totall Download5,000+

What Is New

Bugs Fixed.
Modded new feature.

DOWNLOAD

Total votes:

Cuvinte Biblice 1.0.1 APK (MODs, Unlimited Money) Hack Download for android Cuvinte Biblice este un joc intuitiv de gen scramble prin care puteti învăța versete din Biblie într-un mod interactiv găsind cuvantul lipsă din fiecare verset.

Cuvinte Biblice conține 1000 de versete unice din Biblie și sunt împărțite pe categorii de cuvinte în funcție de numărul literelor din cuvântul lipsă. Cu publicarea acestor materiale creștine sperăm să răspândim cunoștințele biblice la cât mai mulți oameni și să dezvoltăm o bază largă de materiale ce pot fi de folos tuturor pe diferite subiecte și aspecte ale Bibliei.

MOD DE UTILIZARE
Fiecare sesiune incepe cu o rundă de 5 cuvinte de 3 litere alese în mod aleatoriu din cele 200 disponibile pentru această categorie și abia când toate cele 5 cuvinte sunt găsite jocul va avansa la runda următoare primind alte 5 cuvinte cu o literă în plus față de runda anterioară. Numărul maxim de cuvinte într-o sesiune a 5 runde de cuvinte este de 25 de cuvinte diferite având un număr de litere cuprins intre 3 și inclusiv 7.
Timpul alocat primei runde este de 120 de secunde și cu terminarea fiecărei runde veți primi timp adițional pentru a putea continua sesiunea. Jocul este destinat tuturor categoriilor de vârste care doresc sa învețe din Biblie într-un mod interactiv.

Cuvinte Biblice sperăm sa vă motiveze la citirea mai mult a Scripturii și îmbogățirea cunoștințelor Biblice.
Pentru rectificarea eventualelor greșeli din joc trimiteți un email la [email protected]

Deoarece foarte multe persoane sunt mereu în mișcare această aplicație vă poate ajuta să memorați diferite versete oriunde v-ați afla. De asemenea vă va ajuta sa va dezvoltați memoria pe măsură ce memorați mai multe versete.
Vă mulțumim că a-ți ales să descărcați acest joc de cuvinte și sperăm să aveți o experiență plăcută jucând toate jocurile noastre de cuvinte.
Acesta este un joc scramble dar puteți să încercați și celelalte aplicații jocuri de cuvinte pe care le-am publicat recent cu subiecte din Biblie.

Pentru a susține toate aceste proiecte legate de resurse creștine va rugăm să răspândiți aceste aplicații creștine cu cei apropiați.

Cuvinte Biblice in curand disponibil si in alte limbi!

Biblical Words is an intuitive scramble-like game where you can learn Bible verses in an interactive way by finding the missing word in each verse.

Biblical Words contains 1000 verses unique from the Bible and are divided into word categories according to the number of letters in the missing word. With the publication of these Christian materials, we hope to spread the Bible knowledge to as many people as possible and to develop a broad base of materials that can be useful to all on different topics and aspects of the Bible.

HOW TO USE
Each session starts with a 5-letter round of 3 randomly selected words out of the 200 available for this category and only when all 5 words are found will the game advance to the next round by receiving another 5 words with a letter in addition to the round. previous. The maximum number of words in a 5 word round session is 25 different words with a number of letters between 3 and 7.
The time allocated to the first round is 120 seconds and with the completion of each round you will receive additional time to continue the session. The game is intended for all age groups who want to learn from the Bible in an interactive way.

Biblical Words we hope to motivate you to read more of Scripture and enrich your Biblical knowledge.
To correct any errors in the game send an email to [email protected]

Since many people are always on the go this app can help you memorize different verses wherever you are. It will also help you develop your memory as you memorize more verses.
Thank you for choosing to download this word game and we hope you have a pleasant experience playing all our word games.
This is a scramble game but you can also try the other word games applications that I recently published on Bible topics.

In order to support all these projects related to Christian resources, please spread these Christian applications with those close to you.

Biblical Words coming soon in other languages ​​too!
Bug fixes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *